ژنیکوماستی در تهران - دکتر رضا رفیع

ژنیکوماستی به بزرگی نسج سینه زنانه در مردان اطلاق می شود. در سه دوره از زندگی هنگام تولد ، بلوغ و پیری اتفاق می افتد که همواره ماحصل …