ژنیکوماستی

ژنیکوماستی ( Gynecomastia ) به اختلال در رشد بافت غددی لنفاوی سینه مردان ( نه افزایش بافت چربی ) و بزرگ شدن سینه مردان می گویند. در واقع در این بیماری تعادل