پروتز سینه در تهران - دکتر رضا رفیع

هدف از ایمپلنت سینه یا پروتز سینه بازسازی سینه از طریق حجم دهی به آن می باشد این جراحی جزء محبوب ترین جراحی های زیبایی است.