مراقبت های بعد از ژنیکوماستی

مقصود از عمل ژنیکوماستی ، درمان بزرگی سینه آقایان می باشد. رسیدن به نتیجه قابل قبول و رضایت بخش از این جراحی ، همچون دیگر اعمال جراحی ، علاوه بر این که نیازمند انتخاب یک جراح متبحر و کارآزموده است ، مستلزم رعایت صحیح مراقبت های پس از جراحی نیز می باشد. از این رو آقایانی که تحت عمل جراحی ژنیکوماستی قرار گرفته اند ، می بایست در رعایت مراقبت های بعد از ژنیکوماستی ، دقت لازم را مبذول نمایند.