مراقبت های بعد از لیپوماتیک

مراقبت های بعد از لیپوماتیک : لیپوماتیک از انواع روش های نوین به منظور پیکرتراشی بوده که به کمک این تکنیک می توان چربی های موضعی در نقاط مختلف بدن را حذف