مراقبت های بعد از جراحی لیفت صورت

مراقبت های بعد از جراحی لیفت صورت : جراحی لیفت صورت یا ریتیدکتومی نوعی جراحی زیبایی است که در مبارزه با علائم پیری در صورت و گردن گزینه