مراقبت های بعد از جراحی بینی

استراحت به میزان کافی می تواند تاثیر بسیار مثبتی در پروسه نقاهت اعمال کند. در طول خواب یا چرت روزانه بهتر است به حالت نیمه نشسته دراز بکشید. بدین نحو که زیر سر و کمر خود چند بالش قرار داده تا نسبت به پایین تنه در مکان بالاتری قرار بگیرد. بدین صورت در حین استراحت نیز به روند کاهش ورم ایجاد شده کمک می کنید.
البته استراحت بیش از حد ممکن است باعث بروز مشکلاتی شود. از این رو پزشک می خواهد زمانی را در روز به پیاده روی سبک اختصاص دهید. با این کار به جریان خون در بدن کمک کرده ، از لخته شدن آن جلوگیری می شود و بهبودی سریع تر به وقوع می پیوندد.
برای ادامه دادن به روتین ورزشی به اجازه پزشک نیازمند هستید. ایشان پس از معاینه و ارزیابی روند بهبودی تان ، دامنه فعالیت هایی را که مجاز را به شما اعلام می کند.