مراقبت های بعد از ابدومینوپلاستی

مراقبت های بعد از ابدومینوپلاستی : عمل ابدومینوپلاستی یا جراحی زیبایی شکم با هدف رفع چربی های اضافی ناحیه شکم و همچنین حذف پوست اضافی این ناحیه که