لیفت سینه

ماستوپکسی که در زبان عام تحت عنوان لیفت سینه شناخته می شود ، یک روند جراحی است که برای بالا بردن سینه های آویزان در زنان مورد استفاده قرار