لیفت سانترال لب

لیفت سانترال لب ، نوعی جراحی زیبایی سرپایی است که فاصله بینی و لب بالا را کوتاه می کند و قرمزی لب فوقانی را با برداشتن بخش کوچکی