عمل لیپوماتیک

عمل لیپوماتیک ، از جمله روش های متداول پیکرتراشی و دستیابی به تناسب اندام می باشد که در حال حاضر ، طرفداران زیادی به خود اختصاص داده است.