علایم ابتلا در ویروس کرونا

علایم ابتلا در ویروس کرونا : اگر شما آب ریزش بینی و خلط دارید احتمالا سرما خوردگی معمولی دارید ، زیرا کرونا سرفه خشک دارد و آبریزش بینی ندارد. این ویروس