شکاف لب و کام

عارضه شکاف لب و کام یا به عبارتی شکاف در لب بالا و سقف دهان ( کام ) یا هر دو در دوران جنینی ایجاد می شود. این عارضه زمانی رخ می دهد