جراحی گوش

جراحی گوش یا اتوپلاستی از جمله رایج ترین جراحی های زیبایی می باشد که با هدف رفع نامتقارن بودن گوش ها ، کوچک کردن گوش ها ، رفع برجستگی و افتادگی قسمت نرم گوش