جراحی لیفت صورت

جراحی لیفت صورت که با نام علمی ریتیدکتومی نیز شناخته می شود ؛ یک نوع روش جراحی است که  با بالا کشیدن پوست و بافت های زیرین صورت