جراحی زیبایی بازو

جراحی زیبایی بازو یا در واقع براکیوپلاستی ، به برداشتن پوست شل و افتاده زیرین بازوها منتج شده و بدین ترتیب به متناسب شدن فرم ظاهری