جراحی بوکال فت

جراحی بوکال فت : لایه بوکال فت ، توده گرد چربی در میانه گونه است که بین عضلات صورت در حفره زیر استخوان چانه قراردارد. توجه داشته