تزریق ژل

تزریق ژل به طور گسترده ای برای از بین بردن خط خنده ، چین و چروک اطراف و زیر چشم ، رفع قوز بینی و همچنین به منظور برجسته سازی ….