اقدامات قبل از جراحی پلک

آگاهی داشتن از اقدامات قبل از جراحی پلک برای افرادی که متقاضی عمل بلفاروپلاستی هستند به منظور داشتن یک عمل ایمن و بی خطر بسیار حائز اهمیت است.