اقدامات قبل از تزریق بوتاکس

اقدامات قبل از تزریق بوتاکس : با افزایش سن ، عوامل محیطی و غیره ؛ پوست ، مستعد ابتلا به چین و چروک می گردد. این اتفاق منجر به کاهش سطح اعتماد به نفس شده