مراقبت های بعد از جراحی گوش

فردی که عمل زیبایی گوش انجام داده است برای آنکه دوره نقاهت راحت تری داشته و روند بهبودی او سریع تر شود باید مراقبت های بعد از جراحی گوش را شناخته و آن ها را